top of page

הצוות

צוות אמת-מידה מורכב מחוקרים בעלי ניסיון מוכח במחקרי עומק ואסטרטגיה. ביחד אנחנו מציעים מעטפת רחבה של שירותי מחקר חברתי יישומי: חשיבה, הערכה, עיבוד וניתוח נתונים. נוסף על הצוות הקבוע, אנו נעזרים ומצרפים לצוותי המחקר שלנו מומחי תוכן, בהתאם לנושאים הנחקרים.

ד"ר איילה קיסר-שוגרמן

מייסדת וחוקרת ראשית

סוציולוגית-אנתרופולוגית, בעלת ניסיון של 20 שנה בעריכת מחקרי הערכה וסקרים חברתיים יישומיים. בעלת מומחיות בתהליכים מורכבים המשלבים בין מחקרים אתנוגרפיים ונרטיביים, לבין מחקרים כמותיים-סטטיסטיים.

במהלך השנים מנהלת צוותי מחקר מקצועיים מגוונים וגדולים, בין היתר עבור משרד החינוך, משרד הביטחון, קרנות הביטוח הלאומי, אגף גיור במשרד ראש הממשלה, הסוכנות היהודית, עמותות מגזר שלישי וקרנות פילנתרופיות. עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה כתבה ספר בנושא פניה היהודיים של החברה הישראלית. כיום משמשת עמיתת מחקר במוסד נאמן למחקרי מדיניות לאומית שבטכניון, ומרצה במרכז הבינתחומי שבהרצליה.

ההיכרות הרחבה של איילה עם החברה הישראלית ותרבותה, עם תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות, והניסיון רב השנים במחקר חברתי יישומי, הקנו לה יכולת התמודדות עם פרויקטים מורכבים וגדולים.

איילה.png
1.png

ד"ר ענת אברהמי-מרום

מומחית למחקרי הערכה

בעלת תואר דוקטור מבית הספר למדעי המדינה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית שבאוניברסיטת חיפה. מרצה במרכז האקדמי רופין במגוון קורסים מתודולוגיים. מעבר לכך, משמשת כאשת מחקר והערכה במסגרות רבות: עומדת בראש יחידת המחקר וההערכה של מרכז גבעת חביבה, שם מובילה ומנהלת פרויקטים של הערכה עבור  מגוון תכניות חינוכיות וחברתיות המיושמות על ידי המרכז; עמיתת מחקר במכון להגירה ושילוב חברתי במכללת רופין, שם מנהלת מחקרי הערכה של תכניות לשילוב מהגרים ועולים בחברה הישראלית; יועצת במאגר המומחים של ראמ"ה.

ענת.png

אלי קלינברגר

מומחה לניתוח והנגשת נתונים

בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית וניסיון של 20 שנה במחקרי הערכה. מומחה באיסוף, איחוד, ניתוח והנגשת נתונים לצורך קבלת החלטות בארגונים: בונה כלים לאיסוף נתונים בדיווח עצמי אינטראקטיבי; מסייע בהפקת דוחות נתונים המתעדכנים באופן שוטף; מפתח לוחות מחְוונים (Dashboards) אינטראקטיביים לניתוח והצגת נתונים; ועוד.

כל זאת אלי עושה באמצעות שימוש במגוון רחב של כלים סטנדרטיים, וכלים ייחודיים בפיתוח עצמי. כחלק משירותי המחקר של אמת-מידה, אלי משלב נתונים ממקורות מידע שונים כמו: מאגרי נתונים ארגוניים, מאגרי נתונים ציבוריים רלוונטיים, נתוני מחקר וסקרים. 

בעבודה עם אגף הערכה במשרד החינוך, ראמ"ה, מט"ח, מכון היזון ומכון סאלד, השתתף במחקרים ובהערכה של עשרות תכניות וארגונים חינוכיים. בין הארגונים הנוספים שלהם סייע ניתן למנות גם את הביטוח הלאומי, עיריות ירושלים, תל אביב, חיפה, הרצליה ואילת, תגלית, מטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה, מכון אבני ראשה, קדם עתידים, המפקח הארצי על הבחירות, המרב"ד ועוד.

3.png

אמיר רם

רכז מחקר

בעל תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (בוגר ומוסמך בהצטיינות יתרה). רכז מחקר הערכה המלווה תכנית לקידום צעירים היוצאים מהמגזר החרדי. מתמחה בשיטות מחקר איכותניות: מחקר אתנוגרפי, ראיונות עומק, ניתוח נרטיבי, ניתוח שיח, תיאוריה מעוגנת בשדה ועוד. 

אמיר מאמין שהפרספקטיבה האיכותנית אוצרת בתוכה כמה מהכלים השימושיים ביותר ללמידה מעמיקה ומשמעותית של השדה החברתי, ושל השחקנים והארגונים הפועלים בו. זאת בראש ובראשונה הודות למפגש הבלתי אמצעי שלנו, החוקרים האיכותניים, עם השטח. מפגש זה מסייע להציף ולתווך את נקודות המבט של השחקנים הפועלים בשדה הנחקר, בין אם מדובר בעובדים או מתנדבים, נותני שירותים או צרכנים, בעלי תפקיד או אזרחים מן השורה.

אמיר.png

נטע בארי

רכזת מחקר

בעלת תואר שני בהגירה ושילוב חברתי בהצטיינות יתרה מטעם המרכז האקדמי רופין, ותואר ראשון בפסיכולוגיה בהצטיינות, מטעם האוניברסיטה הפתוחה. בהכשרתה  מנחת קבוצות, ומנוסה בראיונות עומק. במשך שנים רבות נטע עובדת בשדה החברתי והחינוכי, ובעלת ניסיון בהובלת תהליכים חברתיים של שינוי וקבלת החלטות.

מחקרים שביצעה או הייתה שותפה לביצועם: תהליכי זהות והזדהות של חיילים בודדים שעלו לארץ; מחקר הערכה של תכנית נחשון לפיתוח מצוינות בבתי ספר תיכוניים; מחקר לפיתוח והערכת המיזם לקידום העסקה ישירה והוגנת של עובדות קבלן.

6.png
הצוות!

השותפים שלנו

מרכז גוטמן,

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מכון ירושלים

למחקרי מדיניות

מוסד שמואל נאמן

למחקרי מדיניות לאומית

אגף הערכה ומדידה,

משרד החינוך

ראמ"ה – רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך

הסוכנות היהודית

משרד הביטחון

אשלים,

ג'וינט ישראל

הביטוח הלאומי

אגף הקרנות

המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)

איתך-מעכי - משפטניות למען צדק חברתי

אנו

עושים שינוי בע"מ

הקואליציה

להעסקה ישירה

המכון ללימודי יהדות, בשיתוף הסוכנות היהודית

מערך הגיור,

משרד ראש הממשלה

מועצה מקומית

הר-אדר

Genesis Philanthropy Group (GPG), USA

קרן ג'נסיס,

ישראל

קרן אבי חי

עמותת

יוצאים לשינוי

השותפים!
bottom of page