1111.png
 
חץ לבן.png
חומרים לאתר- סבב תיקונים 3 - 21.5.png

אנו מציעים מעטפת כוללת של שירותי מחקר חברתי יישומי המתאימים לשלבים שונים בחיים של תכניות חברתיות וחינוכיות

1.png

ניטור תהליכים והישגים

זרימה שוטפת של נתונים מהשטח אל מטה הארגון חיונית לצורך פיקוח ובקרה אחר יישום תכניות, כמו גם לצורך קבלת החלטות מבוססות נתונים.

ניתוח הנתונים באמצעות מתודות מחקר אנליטיות מתקדמות מאפשר משוב שיטתי ועקבי אחר תשומות, תהליכים והישגים.

מחקרי הערכה

אנליזה של  תכניות "רצות" מאפשרת לבחון באופן ביקורתי את הנחות היסוד העומדות בבסיס המדיניות שגובשה, ולגשר על פערים בין תכנון לביצוע.

זיהוי נקודות החוזק והתורפה בתהליכי ההטמעה מאפשרים למידה, צמיחה ודיוק המענים לבעיות בהן המדיניות מבקשת לטפל.

פיתוח מדיניות

מחקר מקדים הוא תנאי הכרחי להבניה של מדיניות ותכניות חברתיות יישומיות.

על המחקר לבחון באופן מעמיק את מהותן של בעיות חברתיות, ואת הכוחות החברתיים המעצבים אותן.

כל זאת במטרה לספק לקובעי המדיניות מספר חלופות - מנומקות, מפורטות וישימות.

אמת-מידה רואה עצמה שותפה טבעית וחיונית לתהליכי הלמידה הארגוניים.

אנו עורכים סקרים פנים ארגוניים וסקרי דעת קהל, מַבְנִים מאגרי מידע פנים ארגוניים ותצוגות מידע אינטראקטיביות (dashboards), עורכים ראיונות עומק איכותניים, קבוצות מיקוד ותצפיות, ומנגישים ידע תיאורטי ויישומי עדכני מתוך ספרות המחקר. את כל אלה אנו מעבדים לכדי ידע קוהרנטי, מוּכוַון השגת יעדים ותכנון אסטרטגי מפורט.

נשמח לחקור לשירותכם!

על המדף: דוחות מחקר ופרסומים

2021

מחקר להערכת יוזמת עמותת "לא עומדות מנגד", בשיתוף עם קרן שוסטרמן, למתן סיוע כספי לנשים במעגל הזנות בישראל בתקופת הקורונה.

המחקר נערך בהזמנת עמותת "לא עומדות מנגד".

2019

מחקר להערכת המיזם להנגשת מידע על זכויות באינטרנט אתר "כל זכות"

המיזם הוקם, מנוהל ומופעל על ידי עמותת כל זכות, בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי - מטה ישראל דיגיטלית, וג'וינט ישראל - אלכ"א, המכון למנהיגות וממשל. המחקר נערך בשיתוף המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).

מחקר להערכה ופיתוח של מרכזי קהילה והכוון ליוצאי המגזר החרדי – "יוצאים לשינוי". (בעבודה)

המיזם הוקם ע"י עמותת יוצאים לשינוי, בסיוע משרד הרווחה והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי. המחקר נערך בשיתוף מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית שבטכניון

בעבודה

מחקר לאפיון המושג "קהילה מיטיבה" שישמש כסטנדרט לאומי לקהילות גיאוגרפיות בישראל במאה ה-21 - המכוון להשגת תוצאות בתחום המוביליות החברתית ושיפור איכות החיים  בישראל.

המחקר נערך בהזמנת אשלים-ג'וינט ישראל, בשיתוף קרן רש"י ומשרד הרווחה. המחקר נערך בשיתוף מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית שבטכניון

בעבודה

אמת-מידה:

 

מבוא הכרמים 37, הר אדר 90836

052-3208494

contact@amat-mida.co.il

צור קשר

הפנייה נשלחה בהצלחה